نابودگر اژدها
نابودگر اژدها
15,468

نابودگر اژدها

15,468
نابودگر اژدها
' ۱:۱۹
15,468
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 درباره پسر جوانی به نام ویل است که پدرش به دست یک اژدها کشته می شود. او به خانه ای باستانی می رود تا چگونگی مبارزه با اژدها را یاد بگیرد. هنگامی که ویل با دختر بارون استرلینگ دوست می شود بارون دستور می دهد که وی را بکشند. ویل می گریزد در حالی که باید انتقام پدرش را نیز بگیرد. 

خلاصه این برنامه

بیشتر