گفتگو با باغبان
گفتگو با باغبان
8,489

گفتگو با باغبان

8,489
گفتگو با باغبان
' ۱:۲۴
8,494
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این فیلم داستان یک هنرمند موفق به نام دوپنسو است که از همسرش جدا می شود و از آنجایی که از زندگی در شهر پاریس خسته شده به حومه شهر و خانه دوران کودکی خود بازمی گردد. وی برای سر و سامان دادن به باغ خانه یک باغبان را استخدام می کند که دوست دوران کودکی اوست. به مرور زمان یک گفتگوی گرم میان آن دو شکل می گیرد و ...

خلاصه این برنامه

بیشتر