مامور وصول
مامور وصول
۵۳۵

مامور وصول

۵۳۵
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

لورنزو یک مامور وصول است که در شرکتی کار می کند که وظیفه وصول قسط وام های عقب افتاده را برعهده دارد. او در کار خود بسیار موفق است و از طرف رئیس به عنوان جانشین، اداره شرکت را برعهده گرفته است. در این میان لورنزو مبلغ بسیار زیادی به شخص دیگری به نام فرنکی بدهکار است. فرنکی به لورنزو یک ماه فرصت می دهد تا او بدهیش را پرداخت کند.

خلاصه این برنامه

بیشتر