احمق ها در دریا
احمق ها در دریا
11,816

احمق ها در دریا

11,816
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

« لورل » و « هاردى » در یک کارخانه‏ى شیپور سازى کار مى‏کنند. پس از مدتى ، « هاردى » به صداى شیپور حساسیت نشان مى‏دهد و روان پزشک او ( فینلیسن ) محیطى آرام را براى تجویز مى‏کند. آن دو به قایقى در کنار بندر میروند اما جنایتکارى فرارى ( کرامر ) ، آنان را به خدمت مى‏گیرد و ...

خلاصه این برنامه

بیشتر