کارخانه هیولاها
کارخانه هیولاها
۱۵,۴۵۸

کارخانه هیولاها

۱۵,۴۵۸
کارخانه هیولاها
' ۱:۲۰
۱۵,۳۰۸
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 در سرزمین هیولاها برای تهیه انرژی روش خاصی وجود دارد، هیولاها با ترساندن بچه‌ها از صدای جیغ آنها انرژی تهیه می‌کنند، البته رئیس کارخانه به هیولاها تلقین کرده که هیچ چیز به اندازه یک کودک خطرناک نیست و حتی یک تماس آنها می‌تواند باعث مرگ شود. سرانجام روزی یک کودک وارد سرزمین هیولاها می‌شود و همه چیز را به هم می‌ریزد ولی در این بین سالی و مایک کشف می‌کنند که صدای خنده کودکان انرژی بیشتری تولید می‌کند و روش کار کارخانه به کلی تغییر می‌کند و …

خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۵,۳۰۸
۱:۲۰ '