آوای فاخته
آوای فاخته
15,213

آوای فاخته

15,213
قسمت ۱۳
' ۵۲
۹۵۲
قسمت ۱۳
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

یکی از افسران ارتش در سال ۱۳۲۲ همزمان با دستگیری توده‌ای‌ها به شوروی سابق فرار کرده و بعد از انقلاب به ایران بر می‌گردد و دنبال همسر و فرزند خود میگردد و در این بین با خواهر خود سر ارثیه اختلاف پیدا میکند  و ...

قسمت ۱۳
۹۵۲
۵۲'
قسمت ۱۳
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹۵۲
۵۲ '