امنیت خیالی
امنیت خیالی
۳۵۰

امنیت خیالی

۳۵۰
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

کوین کارگر کافی شاپی در یک منطقه استوایی است که برای سرگرمی مشتریان خود داستان پولدار شدن خود و دوستش بروس را برای آنها بازگو می کند. کوین و بروس صاحبان یک شرکت تجهیزات امنیتی هستند اما به دلیل امنیت بالای شهر، هیچ مشتری برای خرید تجهیزات ضد سرقت به آنها مراجعه نمی کند. آنها برای جلب مشتری شروع به سرقت از منازل شهروندان می کنند. ..

خلاصه این برنامه

بیشتر