حکایت آن مرد خوشبخت
حکایت آن مرد خوشبخت
۱,۰۷۷

حکایت آن مرد خوشبخت

۱,۰۷۷
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

احمد حشمتی، آدم فقیری است که به طور اتفاقی مجسمه گرانبهایی را پیدا می کند و آن را به خانه اش می برد تا در فرصت مناسب به پول نقد نزدیکش کند، اما کوشش های او برای فروش مجسمه که با همکاری آدم طماعی به نام ارشد صورت می گیرد، بی نتیجه می ماند....

خلاصه این برنامه

بیشتر