حکایت آن مرد خوشبخت
حکایت آن مرد خوشبخت
1,723

حکایت آن مرد خوشبخت

1,723
حکایت آن مرد خوشبخت
' ۱:۲۹
1,729
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

احمد حشمتی، آدم فقیری است که به طور اتفاقی مجسمه گرانبهایی را پیدا می کند و آن را به خانه اش می برد تا در فرصت مناسب به پول نقد نزدیکش کند، اما کوشش های او برای فروش مجسمه که با همکاری آدم طماعی به نام ارشد صورت می گیرد، بی نتیجه می ماند....

خلاصه این برنامه

بیشتر