تاجایی که پایم توان دارد
تاجایی که پایم توان دارد
4,523

تاجایی که پایم توان دارد

4,523
تاجایی که پایم توان دارد
' ۲:۱۲
4,523
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

یک سرباز آلمانی که در جنگ جهانی دوم در جبهه های سرد روسیه در حال جنگ است اسیر کمونیست ها میشود و وقتی به زندان می افتد تصمیم میگیرد فرار کند و موفق میشود فرار کند و میخواهد به سوی برلین برود اما در راه سرمای سخت 60 درجه زیر صفر سیبری را باید تحمل کند که نمیتواند و مجبور میشود....

خلاصه این برنامه

بیشتر