نقشی از آتش
نقشی از آتش
۳۷۵

نقشی از آتش

۳۷۵
نقشی از آتش
' ۱:۳۳
۳۷۱
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

فیلم درباره پسر بچه ای فقیر به نام جانگ سون  است که استعداد ویژه ای در نقاشی سنتی کره دارد. او برای یادگیرسی درست و پیشرفت باید مورد حمایت قرار بگیرد. در یکی از روزها یکی از نقاشی های او به دست مرد هنرمندی می افتد و او این پسر بچه را برای سرپستی و حمایت به یک استاد بزرگ می سپارد.  جان سونگ پس از مرگ استاد به کشیدن کپی از ...

نقشی از آتش
۳۷۱
۱:۳۳'
نقشی از آتش
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۷۱
۱:۳۳ '