نقشی از آتش
نقشی از آتش
3,348

نقشی از آتش

3,348
نقشی از آتش
' ۱:۳۵
3,349
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

فیلم درباره پسر بچه ای فقیر به نام جانگ سون  است که استعداد ویژه ای در نقاشی سنتی کره دارد. او برای یادگیرسی درست و پیشرفت باید مورد حمایت قرار بگیرد. در یکی از روزها یکی از نقاشی های او به دست مرد هنرمندی می افتد و او این پسر بچه را برای سرپستی و حمایت به یک استاد بزرگ می سپارد.  جان سونگ پس از مرگ استاد به کشیدن کپی از ...

خلاصه این برنامه

بیشتر
3,349
۱:۳۵ '