سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی
سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی
۱۴۷

سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی

۱۴۷
سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی
' ۱:۰۲
۱۴۷
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

روایت زندگی «سید جمال الدین اسد آبادی» از آغاز دورۀ کودکی است؛ میزان تحصیلات و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و سفرهای ایشان را به کشورهای خاورمیانه و اروپا به تصویر می‌کشد.

خلاصه این برنامه

بیشتر