زرد، مشکی
زرد، مشکی
۱۳,۳۸۱

زرد، مشکی

۱۳,۳۸۱
زرد، مشکی
' ۱:۲۵
۱۳,۸۰۱
تماشا کنید
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

سمندر، یک دوچرخه به رنگ های زرد و مشکی است. او یک دوچرخۀ مسابقه است و در مسابقات بزرگی شرکت می کند. رُقبای سمندر برای خارج کردن او از دور مسابقات به هر کَلکی دست زده و تقلب می کنند و ...

زرد، مشکی
۱۳,۸۰۱
۱:۲۵'
زرد، مشکی
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۳,۸۰۱
۱:۲۵ '