وقتی باران ببارد
وقتی باران ببارد
۱۹۲

وقتی باران ببارد

۱۹۲
وقتی باران ببارد
' ۱:۲۶
۱۹۲
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

حمید 9 ساله، سالهای قبل بر اثر تصادف حس شنوایی خود را از دست داده و در مدرسه ناشنوایان تحصیل می کند، حمید از درس خواندن در این مدرسه ناراضی است. در نهایت چگونگی ارتاط حمید که کودکی معلول به شمار می آید، با خانواده و بچه های مدرسه نمایش داده می شود تا اینکه ....

خلاصه این برنامه

بیشتر