خیرالله و صندوقچه اسرار
خیرالله و صندوقچه اسرار
17,882

خیرالله و صندوقچه اسرار

17,882
قسمت ۶
' ۴۷
6,479
قسمت ۶
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

خیرالله رفتگر با ذوق و خوش مرامی است که در یکی از محلات قدیمی تهران به رفتگری مشغول است. در هر قسمت اتفاقاتی که در سالهای دور و در زمان قبل از انقلاب در محل افتاده است را روایت می کند…

قسمت ۶
6,479
۴۷'
قسمت ۶
خلاصه این برنامه

بیشتر
6,479
۴۷ '