خیرالله و صندوقچه اسرار
خیرالله و صندوقچه اسرار
۱۰,۳۸۸

خیرالله و صندوقچه اسرار

۱۰,۳۸۸
قسمت ۶
' ۴۷
۳,۷۲۶
قسمت ۶
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

خیرالله رفتگر با ذوق و خوش مرامی است که در یکی از محلات قدیمی تهران به رفتگری مشغول است. در هر قسمت اتفاقاتی که در سالهای دور و در زمان قبل از انقلاب در محل افتاده است را روایت می کند…

قسمت ۶
۳,۷۲۶
۴۷'
قسمت ۶
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳,۷۲۶
۴۷ '