مجموعه تلویزیونی دنا
مجموعه تلویزیونی دنا
4,044

مجموعه تلویزیونی دنا

4,044
قسمت آخر
' ۳۱
1,512
قسمت آخر
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

روایتگر زندگی شکارچی جوانی به نام احمد است که طی جریانی مبادرت به انجام شکار به صورت خلاف می کند که با آمدن محیط بان جدید به نام رحیم درگیر مشکلاتی می شود که آغاز ماجرای سریال تلویزیونی دنا است.

قسمت آخر
1,512
۳۱'
قسمت آخر
خلاصه این برنامه

بیشتر
1,512
۳۱ '