نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
برای زندگی
برای زندگی

برای زندگی

۱,۲۴۱
قسمت آخر
زبان
آخرین قسمت
قسمت آخر

قسمت آخر

خلاصه این برنامه

دﮐﺘﺮ اﻟﻨﻮر ﺑﺮاﻣﻮل زنی پزشک است او تصمیم می گیرد که در محله های قدیمی شهر لندن که فقیر نشین نیز می باشد درمانگاهی راه اندازی کند . او برای این منظور از پدرش و پزشکان و پرستاران دیگر نیز کمک می گیرد که در هرقسمت با مشکلاتی جهت درمان بیماران و یا اداره درمانگاه مواجه می شود که البته با همکاری دوستانش این مشکلات را برطرف می نماید.