نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
مجله بارداری
مجله بارداری

مجله بارداری

۹۱,۱۴۲
آمادگی های لازم برای بارداری
زبان
آخرین قسمت
آمادگی های لازم برای بارداری

آمادگی های لازم برای بارداری

خلاصه این برنامه

این برنامه که با نگاهی دقیق و موشکافانه نیازهای زنان در حوزه های مختلف روانی، عاطفی، اجتماعی و جسمی را مورد بررسی قرار می دهد، اطلاعات جامع و کاملی درباره دوران بلوغ، بارداری و پس از بارداری ارائه خواهد کرد. بلوغ، بارداری، ناباروری ، بهداشت عمومی زنان و در نهایت بهداشت میانسالی و یائسگی از جمله مواردی هستند که در این برنامه بررسی خواهند شد.