نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
سفرهای استانی رئیس جمهور
سفرهای استانی رئیس جمهور

سفرهای استانی رئیس جمهور

۲۴,۷۹۹
نشست شورای اداری استان گیلان
زبان
آخرین قسمت
نشست شورای اداری استان گیلان

نشست شورای اداری استان گیلان

خلاصه این برنامه