شکرخند
شکرخند
67,905

شکرخند

67,905
قسمت ۲۰۲
' ۴۰
۲۵۶
قسمت ۲۰۲
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
خلاصه این برنامه

طنز شکرخند عنوان برنامه‌ای است که شنبه اول هر ماه با حضور جمعی از نویسندگان و شاعران طنزپرداز به بررسی رویدادهای روز جامعه در قالب شعر و نثر می‌پردازد.

قسمت ۲۰۲
۲۵۶
۴۰'
قسمت ۲۰۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۵۶
۴۰ '