شکرخند
شکرخند
۵۱,۷۷۴

شکرخند

۵۱,۷۷۴
قسمت ۱۶۹
' ۳۷
۲۵۸
قسمت ۱۶۹
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
خلاصه این برنامه

طنز شکرخند عنوان برنامه‌ای است که شنبه اول هر ماه با حضور جمعی از نویسندگان و شاعران طنزپرداز به بررسی رویدادهای روز جامعه در قالب شعر و نثر می‌پردازد.

قسمت ۱۶۹
۲۵۸
۳۷'
قسمت ۱۶۹
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۵۸
۳۷ '