ساختمان ۸۵
ساختمان ۸۵
۸۶,۹۷۲

ساختمان ۸۵

۸۶,۹۷۲
قسمت آحر
' ۳۷
۱۲,۰۷۶
قسمت آحر
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

با برخورد ماشین یکی از اهالی ساختمان 85 با دیوار پارکینگ، بقایای مربوط به یک جنازه لابه‌لای دیوار یافت می‌شود. از آنجا که تعداد قابل توجهی از ساکنین ساختمان، به کار خلاف مشغولند؛ با باز شدن پای پلیس برای حل پرونده قتل، آنها نیز درگیر ماجراهایی می‌شوند . . 

قسمت آحر
۱۲,۰۷۶
۳۷'
قسمت آحر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۲,۰۷۶
۳۷ '