دیوانگان متفکر(تئاتر تلویزیونی )
دیوانگان متفکر(تئاتر تلویزیونی )
۳,۶۸۲

دیوانگان متفکر(تئاتر تلویزیونی )

۳,۶۸۲
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این تله تئاتر بر مبنای طنزهای کارل والنتین نویسنده آلمانی است و به مسائل اجتماعی و زندگی انسان‌ها می‌پردازد. 

خلاصه این برنامه

بیشتر