در برابر باد
در برابر باد
3,895

در برابر باد

3,895
قسمت ۸
' ۴۰
1,002
قسمت ۸
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این درام تاریخی، اشغال ایرلند توسط بریتانیا و همچنین توسعهٔ استرالیا و نیو ساوت ولز را نمایش می‌دهد. 

قسمت ۸
1,002
۴۰'
قسمت ۸
خلاصه این برنامه

بیشتر
1,002
۴۰ '