در برابر باد
در برابر باد
۲,۱۲۹

در برابر باد

۲,۱۲۹
قسمت ۸
' ۴۰
۶۰۸
قسمت ۸
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این درام تاریخی، اشغال ایرلند توسط بریتانیا و همچنین توسعهٔ استرالیا و نیو ساوت ولز را نمایش می‌دهد. 

قسمت ۸
۶۰۸
۴۰'
قسمت ۸
خلاصه این برنامه

بیشتر
۶۰۸
۴۰ '