شب های شیرین
شب های شیرین
۱,۵۹۵,۱۵۵

شب های شیرین

۱,۵۹۵,۱۵۵
کشور سازنده

ایران

شبکه
کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در هر قسمت از این مجموعه، یک قصه گو داستان کوتاهی را برای خردسالان تعریف کرده و در مورد مسائلی مثل آداب معاشرات، طبیعت و ... آموزش می دهد.

خلاصه این برنامه

بیشتر