تاجر پوسان
تاجر پوسان
90,894

تاجر پوسان

90,894
قسمت ۵۰
' ۵۷
4,126
قسمت ۵۰
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان درباره شخصی به نام سانگ اوک است که به زبان چینی تسلط دارد و می خواهد در امتحان مترجمین دربار موفق شود ولی دراین راه برای سفر به چین دچار مشکل می شود و به عنوان خیانتکار دستگیر می شود و پدرش را از دست می دهد .

قسمت ۵۰
4,126
۵۷'
قسمت ۵۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
4,126
۵۷ '