تاجر پوسان
تاجر پوسان
۶۵,۷۲۸

تاجر پوسان

۶۵,۷۲۸
قسمت ۵۰
' ۵۷
۴,۱۲۶
قسمت ۵۰
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان درباره شخصی به نام سانگ اوک است که به زبان چینی تسلط دارد و می خواهد در امتحان مترجمین دربار موفق شود ولی دراین راه برای سفر به چین دچار مشکل می شود و به عنوان خیانتکار دستگیر می شود و پدرش را از دست می دهد .

قسمت ۵۰
۴,۱۲۶
۵۷'
قسمت ۵۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴,۱۲۶
۵۷ '