خانواده آقای پریشان
خانواده آقای پریشان
1,191

خانواده آقای پریشان

1,191
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

خانواده آقای پریشان قصد دارد در یک فضای صمیمی با مایه‌های کمدی به مخاطب یادآوری کند که در مواجهه با کابوس زلزله منطقی رفتار کنند.

خلاصه این برنامه

بیشتر