خانواده آقای پریشان
خانواده آقای پریشان
۱,۱۹۶

خانواده آقای پریشان

۱,۱۹۶
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

خانواده آقای پریشان قصد دارد در یک فضای صمیمی با مایه‌های کمدی به مخاطب یادآوری کند که در مواجهه با کابوس زلزله منطقی رفتار کنند.

خلاصه این برنامه

بیشتر