صحنه گران
صحنه گران
36,590

صحنه گران

36,590
جکی چان
' ۵
13,047
جکی چان
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
خلاصه این برنامه

در این برنامه به مرور آثار بازیگران نام آشنای جهان و معرفی آثار وبیوگرافی بازیگران پرداخته میشود . این برنامه ساعت 21 از شبکه نمایش پخش می شود. 

جکی چان
13,047
۵'
جکی چان
خلاصه این برنامه

بیشتر
13,047
۵ '