صحنه گران
صحنه گران
۳۲,۴۵۹

صحنه گران

۳۲,۴۵۹
جکی چان
' ۵
۱۱,۸۸۵
جکی چان
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
خلاصه این برنامه

در این برنامه به مرور آثار بازیگران نام آشنای جهان و معرفی آثار وبیوگرافی بازیگران پرداخته میشود . این برنامه ساعت 21 از شبکه نمایش پخش می شود. 

جکی چان
۱۱,۸۸۵
۵'
جکی چان
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۱,۸۸۵
۵ '