خانه آرام من
خانه آرام من
187,218

خانه آرام من

187,218
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

یکی از صحفه های مجله تصویری سلام تهران است که با هدف بررسی  چگونه زیستن، داشتن یک خانه آرام و ایجاد رابطه ای سالم در دورن نهاد خانواده ایجاد شده و دکتر خسروی کارشناس این بخش برنامه است. گفتنی است؛ مجله تصویری سلام تهران کاری از گروه فرهنگی اجتماعی شبکه تهران است که از ۱۴ فروردین سال ۸۹ هر روز  غیر از جمعه ها به صورت زنده ساعت ۶:۳۵ دقیقه صبح روی آنتن می رود.

خلاصه این برنامه

بیشتر