خانه آرام من
خانه آرام من
۱۸۷,۳۴۸

خانه آرام من

۱۸۷,۳۴۸
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

یکی از صحفه های مجله تصویری سلام تهران است که با هدف بررسی  چگونه زیستن، داشتن یک خانه آرام و ایجاد رابطه ای سالم در دورن نهاد خانواده ایجاد شده و دکتر خسروی کارشناس این بخش برنامه است. گفتنی است؛ مجله تصویری سلام تهران کاری از گروه فرهنگی اجتماعی شبکه تهران است که از ۱۴ فروردین سال ۸۹ هر روز  غیر از جمعه ها به صورت زنده ساعت ۶:۳۵ دقیقه صبح روی آنتن می رود.

خلاصه این برنامه

بیشتر