شما و آی فیلم
شما و آی فیلم
384,435

شما و آی فیلم

384,435
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> برنامه آی فیلم و شما روزانه ساعت 19:15 از شبکه آی فیلم پخش میشود. در این برنامه پیام های بییندگان و در خواست های آنان مطرح و پاشخگویی می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر