ماجراهای بابا دریا
ماجراهای بابا دریا
۵,۸۳۳

ماجراهای بابا دریا

۵,۸۳۳
اتومبیل
' ۷
۲۴۷
اتومبیل
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

بابادریا داستان نوجوانی بنام دارا است که تعطیلات عید را همراه با عمویش در روستای کوچکی در حاشیه جنگل های جزیره قشم می گذراند.آنها برای نخستین بار است که به دل طبیعت آمده اند و به طبیعت گردی عادت ندارند و با رفتارهای غلط خود مشکلات بسیاری برای طبیعت زیبای اطراف فراهم می کنند.

خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۴۷
۷ '