تقاطع
تقاطع
2,436

تقاطع

2,436
فلش
' ۵۸
1,368
فلش
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه «تقاطع» با رویکرد اجتماعی و نگاهی واقع بینانه، به چالش ها و آسیب های اجتماعی که جوانان درگیر آن هستند، پرداخته است و در هر قسمت به صورت اپیزودیک یکی از این مسائل را کالبد شکافی می کند.

فلش
1,368
۵۸'
فلش
خلاصه این برنامه

بیشتر
1,368
۵۸ '