مسیر توسعه
مسیر توسعه
19,517

مسیر توسعه

19,517
دسته بندی

دانش و اقتصاد

دسته بندی

دانش و اقتصاد

خلاصه این برنامه

برنامه مسیر توسعه با دعوت از کارآفرینان نمونه کشور و با حضور کارشناسان در عرصه کار و کارآفرینی به بحث و گفتگو در خصوص مفاهیم کلیدی کارآفرینی همچون مدیریت و سرمایه گذاری مستقل در داخل کشور، ایجاد نوآوری و فرصت های پیشرو کارآفرین و اشتغال زایی در جهت حمایت از تولیدات داخلی می پردازد و در روزهای دوشنبه از کانال اروپا( جام جم 1) پخش می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر