سیب سبز
سیب سبز
۹۹,۰۶۱

سیب سبز

۹۹,۰۶۱
دسته بندی

سلامت

شبکه
دسته بندی

سلامت

شبکه
خلاصه این برنامه

سیب برنامه ای است سلامت محور که از دوم آذر 1387 در شبکه تهران آغاز به کار کرد. برنامه سیب گفتگومحور است و بیش از هر چیز به سلامت جسمی، اجتماعی و روانی مخاطبان تهرانی توجه دارد.هدف از ارائه این برنامه افزایش سطح اطلاعات و آگاهی شهروندان تهرانی از دستگاه بدن و نکات مراقبتی ارگان های مختلف بدن است. همچنین با تأکید بر باورهای نادرست تلاش می شود نگرش جدیدی به مخاطبان عرضه نماید. در این برنامه از کارشناسان مجرب و خبره عرصه پزشکی و سلامت استفاده می شود و بسیاری از پیام های بهداشتی و سلامتی نیز از طریق انیمیشن های سلامتی در بین برنامه به بینندگان ارائه می شود. یکی از مهم ترین محورهایی که این برنامه، فرهنگ سازی آن را به عهده داشته و دارد، آشنایی عموم جامعه با مضرات مصرف دخانیات به عنوان مهم ترین عامل مرگ ومیر انسان ها در جهان است. به همین دلیل در برنامه های مختلف تلاش بسیاری شده است تا باورهای غلط شهروندان در خصوص آسیب های جسمی و اجتماعی دخانیات بحث و بررسی شود. این برنامه صبح روزهای زوج و به طور ویژه عصرهای پنج شنبه میهمان خانه های شماست

خلاصه این برنامه

بیشتر