سیب سبز
سیب سبز
112,646

سیب سبز

112,646
دسته بندی

سلامت

شبکه
دسته بندی

سلامت

شبکه
خلاصه این برنامه

سیب برنامه ای است سلامت محور که از دوم آذر 1387 در شبکه تهران آغاز به کار کرد. برنامه سیب گفتگومحور است و بیش از هر چیز به سلامت جسمی، اجتماعی و روانی مخاطبان تهرانی توجه دارد.هدف از ارائه این برنامه افزایش سطح اطلاعات و آگاهی شهروندان تهرانی از دستگاه بدن و نکات مراقبتی ارگان های مختلف بدن است. همچنین با تأکید بر باورهای نادرست تلاش می شود نگرش جدیدی به مخاطبان عرضه نماید. در این برنامه از کارشناسان مجرب و خبره عرصه پزشکی و سلامت استفاده می شود و بسیاری از پیام های بهداشتی و سلامتی نیز از طریق انیمیشن های سلامتی در بین برنامه به بینندگان ارائه می شود. یکی از مهم ترین محورهایی که این برنامه، فرهنگ سازی آن را به عهده داشته و دارد، آشنایی عموم جامعه با مضرات مصرف دخانیات به عنوان مهم ترین عامل مرگ ومیر انسان ها در جهان است. به همین دلیل در برنامه های مختلف تلاش بسیاری شده است تا باورهای غلط شهروندان در خصوص آسیب های جسمی و اجتماعی دخانیات بحث و بررسی شود. این برنامه صبح روزهای زوج و به طور ویژه عصرهای پنج شنبه میهمان خانه های شماست

خلاصه این برنامه

بیشتر