نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
سخنرانی رئیس جمهور شبکه خبر
سخنرانی رئیس جمهور شبکه خبر

سخنرانی رئیس جمهور شبکه خبر

۹۳,۶۴۲
سخنان رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت
زبان
آخرین قسمت
سخنان رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت

سخنان رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت

خلاصه این برنامه