یادگاری
یادگاری
۴۰,۳۹۵

یادگاری

۴۰,۳۹۵
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مجموعه بخش هایی بیادماندنی از تولیدات سازمان از دهه 60 و70  شامل  مجموعه های تلویزیونی ، برنامه های ترکیبی  کلیپ ها ، گزارش و... پخش خواهد شد و در پایان هر برنامه، از هر هنرمندی که قسمت های مربوط به آن پخش شده ، یاد خواهد شد

خلاصه این برنامه

بیشتر