نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
گزارش روز
گزارش روز

گزارش روز

۶۴۳,۲۵۱
نخستین نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید
زبان
آخرین قسمت
نخستین نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید

نخستین نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید

خلاصه این برنامه

گزارش روز مجله‌ای تصویری است که هر روز ظهر از شبکه سه سیما پخش می‌شود. این برنامه همان گونه که از نامش برمی‌آید، میان اجتماع می‌رود و از مسائل روز از جمله نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلف گزارش تهیه می‌کند.