یک فنجان آرامش
یک فنجان آرامش
73,500

یک فنجان آرامش

73,500
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه یک فنجان آرامش به پیشگیری مشکلات سلامت روح و روان می پردازد و محور اصلی این برنامه تقویت مهارت‌های روان‌شناختی و رفتار درمانی است.

خلاصه این برنامه

بیشتر