نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
اخبار نیمروزی
اخبار نیمروزی

اخبار نیمروزی

۲,۴۹۷,۱۵۸
سرعت غنی سازی اورانیوم بیشتر می شود
زبان
آخرین قسمت
سرعت غنی سازی اورانیوم بیشتر می شود

سرعت غنی سازی اورانیوم بیشتر می شود

خلاصه این برنامه