نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
آموزش تناسب اندام
آموزش تناسب اندام

آموزش تناسب اندام

۲۴,۹۹۶
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
زبان
آخرین قسمت
۲۸ شهریور ۱۳۹۸

۲۸ شهریور ۱۳۹۸

خلاصه این برنامه

تناسب‌اندام یا فیتنس اصطلاحی است در ورزش بدن‌سازی که به معنای همخوانی اندام بدن چه نسبت به دیگر اندام و چه نسبت به قامت می‌باشد. به طور کلی، بدن اگر از لحاظ حجم عضلانی رشد بیش از اندازه کرده باشد از تناسب خود (نسبت به قامت) خارج شده است بنابراین پس از دوره شکوفایی بدن‌سازی، انشعاباتی در مسابقات حرفه‌ای آن روی داد به طوری که در برخی از آن مسابقات، محدودیتی برای حجم عضلانی وجود ندارد و تناسب‌اندام نسبت به قامت را در نظر نگرفته و به فاکتورهای حجم عضلانی، تناسب‌اندام نسبت به یکدیگر و کات بودن بدن اهمیت می‌دهند