اردشیر و چغا
اردشیر و چغا
36,742

اردشیر و چغا

36,742
دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
خلاصه این برنامه

اردشیر و چغا یک طنز پلاتو- نمایشی کودکانه است که در آن به موضوعاتی مثل تنبلی، شرارت، پرخوری، نظم، ترس و شجاعت، غم و شادی، ورزش، علم ، مسائلی که بچه مدام با آنها رو به رو می شوند، پرداخته شده است.

خلاصه این برنامه

بیشتر