انار بانو
انار بانو
6,080

انار بانو

6,080
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 در دهکده‌ای آن سوی ابرها در جایی بسیار متفاوت از زندگی آدم‌های بزرگ، آدم کوچولو‌ها در هفت دهکده به نام‌های: انارک، اناران‌، گلنارک، انارو، انارستانک‌، انار ترش و انارشیرین‌ به خوبی و خوشی زندگی می‌کنند. کدخدای دهکده انارک که به سن 70 سالگی رسیده است، تصمیم می‌گیرد برای خود از بین نوجوانان دستیاری انتخاب کند.  

خلاصه این برنامه

بیشتر