نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
حکایات سعدی
حکایات سعدی

حکایات سعدی

۵۹۲
مهمان نوازی الوند
زبان
آخرین قسمت
مهمان نوازی الوند

مهمان نوازی الوند

خلاصه این برنامه

 داستانهایی از گلستان و بوستان سعدی در فضای سنتی ایران قدیم با سبک گفتگوی محاوره ای روزمره برای مخاطبان به تصویر کشیده میشود که دارای پندهای اخلاقی و اجتماعی هستند