مجموعه تلویزیونی برخورد
مجموعه تلویزیونی برخورد
۴۴۲

مجموعه تلویزیونی برخورد

۴۴۲
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

محمود ،وکیل کارکشته و منصفی است و همیشه از حق بیگناهان دفاع می کند ناگهان با یک دوست قدیمی مواجه می شود که نیاز به کمک دارد و بدین ترتیب وارد ماجرایی تازه شده و بنا به دلایلی  متهم به قتل می شود 

خلاصه این برنامه

بیشتر