پزشک شما
پزشک شما
617,424

پزشک شما

617,424
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

شبکه شما - برنامه پزشک شما یک برنامه ای علمی ـ پزشکی است که در هر قسمت از آن پزشکان متخصص در حوزه های مختلف سلامت به بیان نکاتی آموزنده می پردازند. هر روز به صورت زنده از ساعت 18:35 تا 19:15 از شبکه شما روی آنتن می رود

خلاصه این برنامه

بیشتر