آموزش والیبال
آموزش والیبال
۱۷۲,۱۰۶

آموزش والیبال

۱۷۲,۱۰۶
۱۱ دی ۱۳۹۵
' ۱۸
۱,۷۶۹
۱۱ دی ۱۳۹۵
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

هر روز 8:30 از شبکه ورزش - والیبال را علمی و اصولی فراگیرید.آموزش تخصصی برای پاسورها. لیبروها.اسپوکرهای قدرتی وسرعتی.بصورت کاملا مجزا و حرفه ای زیر نظر مربیان بین المللی و ملی آموزش داده میشود.

۱۱ دی ۱۳۹۵
۱,۷۶۹
۱۸'
۱۱ دی ۱۳۹۵
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱,۷۶۹
۱۸ '