تحولی بزرگ در زندگی بعد از دیدن یک خواب


دخترم یک هفته برای قرمه سبزی گریه میکرد!
دخترم یک هفته برای قرمه سبزی گریه میکرد!
5,473
در ازای کرایه به صاحب خانه لوازم منزلم رو دادم
در ازای کرایه به صاحب خانه لوازم منزلم رو دادم
3,864
شرایط سخت برای خانواده های افراد زندانی
شرایط سخت برای خانواده های افراد زندانی
1,907
لحظه تلخ گریه های مهمان برنامه برای وضعیت سخت زندگی
لحظه تلخ گریه های مهمان برنامه برای وضعیت سخت زندگی
3,754
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,082
لحظه احساسی آزادی پدر زندانی در برنامه زنده
لحظه احساسی آزادی پدر زندانی در برنامه زنده
24,617
گزیده - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزیده - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,075
خواب زیبا ی مادر شهید
خواب زیبا ی مادر شهید
1,680
از درد دل یک مادر بشنوید
از درد دل یک مادر بشنوید
1,173
گلچین می کند خدا
گلچین می کند خدا
632
اصرار بر اصل رفتن بود
اصرار بر اصل رفتن بود
767
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,951
آخرین خاطره از برادرم
آخرین خاطره از برادرم
3,468
تعصب هایی که مقابل مسلمان شدن همسر ایستاد
تعصب هایی که مقابل مسلمان شدن همسر ایستاد
6,463
مثل یک طوطی در فرقه بهایی آموزش دیدم
مثل یک طوطی در فرقه بهایی آموزش دیدم
4,988
فروش روح و جسم با یک امضاء
فروش روح و جسم با یک امضاء
3,551
ضیافت های آنلاین بهایی با شروع کرونا
ضیافت های آنلاین بهایی با شروع کرونا
2,518
مسأله‌ بهائیت چیست؟
مسأله‌ بهائیت چیست؟
3,708
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,550
وعده‌های دروغین؛ راه جذب به فرقه بهائیت
وعده‌های دروغین؛ راه جذب به فرقه بهائیت
13,753
ماجرای کودکی که در هفت سالگی از دنیا رفت
ماجرای کودکی که در هفت سالگی از دنیا رفت
9,606
همون لحظه سقوط فهمیدم دیگه نمیتونم راه برم
همون لحظه سقوط فهمیدم دیگه نمیتونم راه برم
7,512
لحظه سخت پایین آمدن از کوه و امداد و نجات با هلی کوپتر
لحظه سخت پایین آمدن از کوه و امداد و نجات با هلی کوپتر
5,829
لحظه عجیب و تلخ سقوط بهترین دوست
لحظه عجیب و تلخ سقوط بهترین دوست
5,390
معلمی یک شغل نیست وظیفه است
معلمی یک شغل نیست وظیفه است
4,428
بهترین هدیه والدین به فرزند
بهترین هدیه والدین به فرزند
4,270
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,342
خوابی تلخ که به واقعیت تبدیل شد
خوابی تلخ که به واقعیت تبدیل شد
23,176
گزیده - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزیده - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,877