وعده‌های دروغین؛ راه جذب به فرقه بهائیت


دخترم یک هفته برای قرمه سبزی گریه میکرد!
دخترم یک هفته برای قرمه سبزی گریه میکرد!
5,482
در ازای کرایه به صاحب خانه لوازم منزلم رو دادم
در ازای کرایه به صاحب خانه لوازم منزلم رو دادم
3,866
شرایط سخت برای خانواده های افراد زندانی
شرایط سخت برای خانواده های افراد زندانی
1,910
لحظه تلخ گریه های مهمان برنامه برای وضعیت سخت زندگی
لحظه تلخ گریه های مهمان برنامه برای وضعیت سخت زندگی
3,762
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,089
لحظه احساسی آزادی پدر زندانی در برنامه زنده
لحظه احساسی آزادی پدر زندانی در برنامه زنده
24,633
گزیده - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزیده - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,076
خواب زیبا ی مادر شهید
خواب زیبا ی مادر شهید
1,680
از درد دل یک مادر بشنوید
از درد دل یک مادر بشنوید
1,174
گلچین می کند خدا
گلچین می کند خدا
632
اصرار بر اصل رفتن بود
اصرار بر اصل رفتن بود
767
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,951
آخرین خاطره از برادرم
آخرین خاطره از برادرم
3,468
تعصب هایی که مقابل مسلمان شدن همسر ایستاد
تعصب هایی که مقابل مسلمان شدن همسر ایستاد
6,463
مثل یک طوطی در فرقه بهایی آموزش دیدم
مثل یک طوطی در فرقه بهایی آموزش دیدم
4,988
فروش روح و جسم با یک امضاء
فروش روح و جسم با یک امضاء
3,551
ضیافت های آنلاین بهایی با شروع کرونا
ضیافت های آنلاین بهایی با شروع کرونا
2,518
مسأله‌ بهائیت چیست؟
مسأله‌ بهائیت چیست؟
3,708
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,550
تحولی بزرگ در زندگی بعد از دیدن یک خواب
تحولی بزرگ در زندگی بعد از دیدن یک خواب
24,539
ماجرای کودکی که در هفت سالگی از دنیا رفت
ماجرای کودکی که در هفت سالگی از دنیا رفت
9,609
همون لحظه سقوط فهمیدم دیگه نمیتونم راه برم
همون لحظه سقوط فهمیدم دیگه نمیتونم راه برم
7,514
لحظه سخت پایین آمدن از کوه و امداد و نجات با هلی کوپتر
لحظه سخت پایین آمدن از کوه و امداد و نجات با هلی کوپتر
5,831
لحظه عجیب و تلخ سقوط بهترین دوست
لحظه عجیب و تلخ سقوط بهترین دوست
5,390
معلمی یک شغل نیست وظیفه است
معلمی یک شغل نیست وظیفه است
4,431
بهترین هدیه والدین به فرزند
بهترین هدیه والدین به فرزند
4,273
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
6,343
خوابی تلخ که به واقعیت تبدیل شد
خوابی تلخ که به واقعیت تبدیل شد
23,178
گزیده - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزیده - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,877