حال و هوای عجیب و عذاب کشیدن روح بعد از مرگ


۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,388
جزئیات زندگیم در اتاقی برای من مرور شد
جزئیات زندگیم در اتاقی برای من مرور شد
35,391
با سرعت زیاد روح از جسمم جدا شد
با سرعت زیاد روح از جسمم جدا شد
31,440
فرستاده ای از جانب خدا که باعث نجات شد
فرستاده ای از جانب خدا که باعث نجات شد
24,689
از شدت ضرب و شتم زیاد به حالت کما رفتم
از شدت ضرب و شتم زیاد به حالت کما رفتم
21,362
وضعیتی عذاب آور بین هزاران جانور موذی
وضعیتی عذاب آور بین هزاران جانور موذی
104,509
لحظات سخت اسیر شدن در بیروت
لحظات سخت اسیر شدن در بیروت
15,703
گزارشی از جنگ که دردسر ساز شد
گزارشی از جنگ که دردسر ساز شد
14,360
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
50,341
پنج سال است آسمان را نگاه نکرده ام!
پنج سال است آسمان را نگاه نکرده ام!
50,803
تجربیات نزدیک به مرگ از زبان پروفسور لومل
تجربیات نزدیک به مرگ از زبان پروفسور لومل
18,274
تجربه ی شگفت انگیز دیدن اتاق عمل حین بیهوشی
تجربه ی شگفت انگیز دیدن اتاق عمل حین بیهوشی
41,064
وحشت از دنیای دیگر و تقلا برای زنده ماندن
وحشت از دنیای دیگر و تقلا برای زنده ماندن
31,981
پیام رسانی از دنیای دیگر شرط بازگشت به زندگی
پیام رسانی از دنیای دیگر شرط بازگشت به زندگی
34,353
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
166,725
روایت لحظات وحشتناک بعد از مرگ!
روایت لحظات وحشتناک بعد از مرگ!
145,568
از خدا خواستم به دنیا برگردم و کارهای بدم رو جبران کنم
از خدا خواستم به دنیا برگردم و کارهای بدم رو جبران کنم
171,031
برای ورود به جسمم تلاش های زیادی کردم
برای ورود به جسمم تلاش های زیادی کردم
132,557
مشاهدات عجیب، بعد از خروج روح از بدن
مشاهدات عجیب، بعد از خروج روح از بدن
129,869
مرور خاطرات خوب و بد زندگی همراه با درد
مرور خاطرات خوب و بد زندگی همراه با درد
90,631
لحظه سخت و دردناک خروج روح از بدن
لحظه سخت و دردناک خروج روح از بدن
95,708
تمام اتفاقات رو قبل از مرگم می شنیدم
تمام اتفاقات رو قبل از مرگم می شنیدم
84,781
اتفاقات تلخ قبل از تصادفی مرگبار
اتفاقات تلخ قبل از تصادفی مرگبار
84,321
فرهنگ بد و شوخی های نابجای مردم با دوچرخه سوارها
فرهنگ بد و شوخی های نابجای مردم با دوچرخه سوارها
64,951
پدر و مادرم اصرار داشتن که به تمرین نروم
پدر و مادرم اصرار داشتن که به تمرین نروم
88,883
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
170,616
لحظه دیدار با بهترین دوست بعد از مرگ
لحظه دیدار با بهترین دوست بعد از مرگ
54,465
بعد از سقوط خودم رو در مکان سرسبزی دیدم
بعد از سقوط خودم رو در مکان سرسبزی دیدم
30,581
ماجرای عجیب ورود به سردخانه و زنده شدن مجدد
ماجرای عجیب ورود به سردخانه و زنده شدن مجدد
34,039