۲ اردیبهشت ۱۴۰۰


شبکه ۳
2 اردیبهشت ماه 1400
22:27
خیلی مسلط جلو رفت ولی حذف شد!
خیلی مسلط جلو رفت ولی حذف شد!
2,444
اشتباه بین پرتغال و بالنگ و حذف از مسابقه!
اشتباه بین پرتغال و بالنگ و حذف از مسابقه!
2,120
شاهنامه‌خوانی زیبا از شرکت‌کننده مسابقه
شاهنامه‌خوانی زیبا از شرکت‌کننده مسابقه
1,441
ضمن قبولی یا آرزوی قبولی طاعات و عبادات؟!
ضمن قبولی یا آرزوی قبولی طاعات و عبادات؟!
612
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,290
تصرف قلعه‌های پرتغالی‌ها توسط سردار صفوی
تصرف قلعه‌های پرتغالی‌ها توسط سردار صفوی
10,047
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,209
بمب طلائی خنثی می شود؟ یا نه؟
بمب طلائی خنثی می شود؟ یا نه؟
10,781
چرا خودش را برای انفجار بمب آماده کرد؟!
چرا خودش را برای انفجار بمب آماده کرد؟!
5,094
روحیه اش را باخت با دیدن سوال!
روحیه اش را باخت با دیدن سوال!
3,897
رشیدپور دنبال خانه ۵۰ متری اجاره ای میگرده!
رشیدپور دنبال خانه ۵۰ متری اجاره ای میگرده!
4,082
با اقتدار بمب اول را خنثی کرد!
با اقتدار بمب اول را خنثی کرد!
3,147
در ۸ ثانیه باخت !
در ۸ ثانیه باخت !
3,079
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
4,832
گزینه های مشخصی که انتخاب نشدند!
گزینه های مشخصی که انتخاب نشدند!
9,175
حکایت دو در کردن!
حکایت دو در کردن!
2,631
اطلاعات زیاد مجری از یزد
اطلاعات زیاد مجری از یزد
5,175
بمب خشمگین نقره ای و پرچم فرانسه!
بمب خشمگین نقره ای و پرچم فرانسه!
41,074
استرس این برنامه از کنکور بیشتره
استرس این برنامه از کنکور بیشتره
4,614
شانس آوردی عزیزم
شانس آوردی عزیزم
2,817
میخندید یعنی فاتحه ی من خونده است؟
میخندید یعنی فاتحه ی من خونده است؟
2,810
این بوی منفجر شدن میده
این بوی منفجر شدن میده
1,692
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
5,706
بمب نقره ای بدجنس!
بمب نقره ای بدجنس!
58,433
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
14,003
بلخی سبک کهن شعر فارسیه؟
بلخی سبک کهن شعر فارسیه؟
12,472
دعای خیر دانشجوها باهام هست
دعای خیر دانشجوها باهام هست
5,993
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز!
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز!
4,676
تقلید صدای مورچه‌خوار!
تقلید صدای مورچه‌خوار!
29,354