بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد


اعتراف به قتل و فرار در حضور پدر
اعتراف به قتل و فرار در حضور پدر
32,880
حرف حساب رو هرجا بزنی به گوش صاحبش میرسه
حرف حساب رو هرجا بزنی به گوش صاحبش میرسه
20,239
بیدار شدن وجدان و منصرف شدن از فرار
بیدار شدن وجدان و منصرف شدن از فرار
21,445
لحظه زیبای شنیدن خبر بخشش
لحظه زیبای شنیدن خبر بخشش
85,154
باور نمیکنه رفیقش دروغ گفته !
باور نمیکنه رفیقش دروغ گفته !
18,635
یعنی من نمیتونم با پسرم صحبت بکنم ؟
یعنی من نمیتونم با پسرم صحبت بکنم ؟
6,639
زندگی ما عین مشق مدرسه است
زندگی ما عین مشق مدرسه است
5,760
موی سفید به دادت رسید
موی سفید به دادت رسید
4,147
رفاقت رو در حق دوستش تموم کرد !
رفاقت رو در حق دوستش تموم کرد !
12,162
پرواز به سوی خوشبختی
پرواز به سوی خوشبختی
7,186
کار درست جواب درست داره
کار درست جواب درست داره
5,278
حکایت آدم های بی فکر
حکایت آدم های بی فکر
27,978
واقعیت رو به خانواده اش گفت
واقعیت رو به خانواده اش گفت
11,101
بچه اش رو میخواد فراری بده !
بچه اش رو میخواد فراری بده !
4,598
چه خوابی برای پسرش دیده
چه خوابی برای پسرش دیده
6,859
راه درست میانبر نداره
راه درست میانبر نداره
4,042
معامله صد میلیون دلاری
معامله صد میلیون دلاری
15,247
تا حالا شده من از تو چیزی بخوام ؟
تا حالا شده من از تو چیزی بخوام ؟
9,399
آدم اینقدر پرو ؟
آدم اینقدر پرو ؟
15,107
با آتیش من کتری تو جوش نمیاد
با آتیش من کتری تو جوش نمیاد
5,542
اومده باج بگیره
اومده باج بگیره
4,218
از خودم متنفرم!
از خودم متنفرم!
10,112
اوضاع بدتر از اونیه که تو فکر می‌کنی
اوضاع بدتر از اونیه که تو فکر می‌کنی
7,285
یک خروار شرف اندازه یک آب نبات ارزش نداره!
یک خروار شرف اندازه یک آب نبات ارزش نداره!
4,744
تو احمق‌تر از خودت کسی رو می‌شناسی؟!
تو احمق‌تر از خودت کسی رو می‌شناسی؟!
5,112
به خاطر نمره آدم کشت !
به خاطر نمره آدم کشت !
49,848
مچ دوستش رو گرفت !
مچ دوستش رو گرفت !
50,733
من رو حلال کن
من رو حلال کن
11,311
ماجرای باج گیری
ماجرای باج گیری
9,101
من آدم نکشتم !
من آدم نکشتم !
11,576