مسابقه ایران بود یا مراسم خواستگاری؟!


۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,268
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
کار را که کرد آنکه تمام کرد!
3,421
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,538
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
این بار به نفع تیم مقابل کار کرد
2,289
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
خیلی خوش شانس بودن، ترانه راحت بود
2,252
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
تعجب مجری از سن شرکت کننده ها
1,925
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
کل خانواده عروس رو با خودش آورده
1,472
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,764
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
رقابتی جذاب تنها با یک شانس
17,097
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
خوش صدای بعدی کی میتونه باشه؟
3,889
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
داداش کوچیکه بالاخره درست جواب داد
2,275
خب یذره هم به شعر دقت کنید
خب یذره هم به شعر دقت کنید
1,719
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
اگر به نیشابور سفر کردید حتما از این مکان دیدن کنید
1,023
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه
825
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
معلومِ خیلی به داداشش اعتماد داره
822
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
از هر شهری یک نفر با خودش آورده!
699
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
داداش دوستم یا دوست داداشم؟!
682
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,006
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
وقتی میبازی باید آهنگ غمگین بخونی!
26,883
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
حداقل این بخش آخر رو دقت کنید
3,093
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
داشت میرفت روی صفحه نمایش!
2,398
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
آخه چرا راهنمایی اشتباه می کنی؟
1,274
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
باجناق رو همین اولین مرحله فرستاد
863
این گروه کلا فرهنگی هستن
این گروه کلا فرهنگی هستن
692
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,442
باجناق بودن یا داداش؟!
باجناق بودن یا داداش؟!
24,481
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
آب و هوایی که ثبت جهانی شد
1,313
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
در کنار مدیر مدرسه بودن صدای خوبی هم داره
3,135
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
مسابقه به نقطه حساسی رسیده
2,673
یاد روز عروسی خودشون افتادن
یاد روز عروسی خودشون افتادن
1,947